Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o.

Ga naar de inhoud

WELKOM

lees het laatste nieuws!
Laatste nieuws kleur.png
lees het laatste nieuws!
Herinner je Diepenveen.

“Stukjes goud bewaren de mensen met de grootste zorgvuldigheid, maar van zijn overgrootouders weet bijna niemand meer iets te vertellen. Elk dorp moest eigenlijk zijn eigen bezoldigde kroniekschrijver hebben die al het merkwaardige in bonte afwisseling vasthoudt voor de toekomst.” -

Belcampo


is te koop bij onderstaande adressen:
Boekhandel Praamstra Deventer
Tevens op de dinsdagmiddagen
in het Hof van Salland,
bij de Foto Archief Groep
van de Historische Vereniging.
En via de webshop op deze website

   

Het bestuur heeft besloten alle activiteiten rondom
herdenking 75 jaar bevrijding Nederland ivm het
oprukkende  COVID-19 virus af te gelasten.
Het is de intentie deze activiteiten op een later
tijdstip plaats te laten vinden.
Houdt hiervoor de berichtgeving o.a. op deze
website in de gaten!
De ALV van 9 april a.s. is eveneens afgelast.
VERHALEN UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG

Op 6 juni j.l. werd de landing van de geallieerden in Normandië herdacht. D-Day betekende het begin van de bevrijding van Europa en uiteindelijk
het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het heeft echter nog tot april 1945 geduurd voordat Overijssel door de Canadezen en de Britten is
bevrijd van de Duitse bezetter. In april 2020 wordt in Overijssel uitgebreid stilgestaan bij de bevrijding van Overijssel, dan 75 jaar geleden.
Ook de Historische Vereniging Dorp Diepenveen (HVDD) gaat hieraan aandacht te schenken. Momenteel wordt er geïnventariseerd
wat er aan materiaal voorhanden is en hoe dat verwerkt kan worden.Gezocht wordt naar waardevolle herinneringen van (oud) Diepenveners
aan de oorlog en de bevrijding van het dorp Diepenveen en omgeving. Maar ook spullen uit de bezettingsjaren die bewaard zijn gebleven
zijn welkom. Iedereen die een oorlogsverhaal kent of een interessant voorwerp heeft wordt van harte uitgenodigd om langs te komen op
19 juni a.s. in het Kulturhus café van 15:00 tot 17:00 uur om onder het genot van een drankje uw verhaal te vertellen of de
objecten te laten zien die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. De meest bijzondere verhalen of voorwerpen zullen een
plek krijgen op onze bevrijdingstentoonstelling in april 2020. Als u niet in de gelegenheid bent om de 19e juni te komen
maar nog bronnen, verhalen of voorwerpen over de oorlog heeft of weet en die beschikbaar wilt stellen dan kunt u dat ook laten weten via:


Het bestuur van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o.Terug naar de inhoud