Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o.

Ga naar de inhoud

WELKOM

lees het laatste nieuws!
Laatste nieuws kleur.png
lees het laatste nieuws!
Herinner je Diepenveen.“Stukjes goud bewaren de mensen met de grootste zorgvuldigheid, maar van zijn overgrootouders weet bijna niemand meer iets te vertellen. Elk dorp moest eigenlijk zijn eigen bezoldigde kroniekschrijver hebben die al het merkwaardige in bonte afwisseling vasthoudt voor de toekomst.” -

Belcampo
Het bestuur heeft besloten alle
activiteiten rondom herdenking
75 jaar bevrijding Nederland ivm
het oprukkende  COVID-19
ziekte af te gelasten. Het is
de intentie deze activiteiten
op een later tijdstip plaats
te laten vinden. Houdt
hiervoor de berichtgeving
o.a. op deze website in de gaten!
De ALV van 9 april a.s. is
eveneens afgelast. Ook de
FAG is op de dinsdagmiddagen
niet in het Hof van Salland
aanwezig zolang deze
toestand voort duurt.Terug naar de inhoud