Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o.

Ga naar de inhoud

WELKOM

“Stukjes goud bewaren de mensen met de grootste zorgvuldigheid, maar van zijn overgrootouders weet bijna niemand meer iets te vertellen. Elk dorp moest eigenlijk zijn eigen bezoldigde kroniekschrijver hebben die al het merkwaardige in bonte afwisseling vasthoudt voor de toekomst.” -

Belcampo

 
Laatste nieuws kleur.png
 
Herinner je Diepenveen.

is te koop bij onderstaande adressen:
Passe Partout Diepenveen
Boekhandel Praamstra Deventer
Boekhandel Korten Olst.
Tevens op de dinsdagmiddagen
in het Hof van Salland,
bij de Foto Archief Groep
van de Historische Vereniging.


Schoolwandeling 25 september j.l.
Dinsdag 25 september heeft de 15e historische
schoolwandeling plaatsgevonden. Sinds april 2005
hebben meer dan 1000 kinderen vande groepen
6 meegelopen. Dat betekent dat er nu jongeren tot
25 jaar in en buiten het dorp zijn, die ooit meegegaan
zijn bij deze historische schoolwandeling.
En de geschiedenis van het dorp kennen! Deze keer
lopen er 26 kinderen mee van de Zonnewijzer
en 50 van Slingerbos. Dat zijn 6 groepen, vergezeld van
8 gidsen (+ 2 ouders per groep).
Op de verschillende locaties staan vertellers.
 

  
  
 
  
Terug naar de inhoud