PUBLICATIES OVER DIEPENVEEN - Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o.

Ga naar de inhoud
PUBLICATIES OVER DIEPENVEEN  

Over dorp en gemeente Diepenveen zijn een groot aantal boeken en artikelen geschreven. Eén van de eerste boeken is uit 1524 en betreft het zogenaamde Zusterboek, waarin de levens van de nonnen uit het vrouwenklooster van Diepenveen worden beschreven. Daarna pas in 1858, als er een artikel verschijnt over beeldjes die bij opgravingen zijn gevonden. Onderwerpen in de boeken zijn naast het vrouwenklooster de boerderijen, de boeren, Nieuw- en Oud Rande en Roobrug en hun bewoners, de kerk, de bouwkunst en zelfs de brandweer. Uiteraard zijn de geschriften rond de plannen voor herindeling in 1972/74 en die in 1999 uitgebreid aanwezig zoals de ballade 'Laat de kikkers niet verstommen' en de dubbeluitgave 'In de schaduw van de stad'.
 
          
 
Een deel van de publicaties uit de lijst is als hard copy of digitaal aanwezig in de bibliotheek van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving. Op aanvraag zijn deze beschikbaar voor inzage.

De complete lijst van zo’n 150 boeken is te downloaden als PDF.
   
 
(Aanvullingen zijn welkom via info@historischeverenigingdiepenveen.nl)

© Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving
aangepast: 07-07-2024
© Hist. Ver. Dorp Diepenveen e.o.
aangepast: 20-2-2024
Terug naar de inhoud