CONTACT - Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o.

Ga naar de inhoud


Contactadres:
Hans van de Poel
Wetermansweg 15
7431 RC Diepenveene-mail:
info@historischeverenigingdiepenveen.nl


     KVK 08083707


Lid worden?
De contributie (per gezin/adres) bedraagt € 13,00 per
jaar. Stuur een e-mail met uw naam en adres
naar bovenstaand e-mail adres.
Klik hier voor de informatiefolder.


De contributie betalen via automatische incasso is mogelijk.

Hier kunt U het machtigingsformulier downloaden:


                       Machtiging PDF Document


Het ingevulde machtigingsformulier kan opgestuurd  worden

aan bovenstaand e-mail adres of ingeleverd worden bij de

penningmeester. Molenveldsweg 2, 7431 BK Diepenveen


Bestuursleden:
Tom Masselink (voorzitter)
Hans van de Poel (secretaris)
Jan Harmelink (penningmeester/ledenadmin./website)

Jan van Ginkel(verzamelgroep)
Jan Helderman (PR werkgroep)

Arie Koldewey (foto-archiefgroep)

Jan Nieuwenhuis (foto-onderzoeksgroep)
Joke Roetert


 

Overig:
Textielgroep:


Knipselgroep:


Foto Archief Groep:


PR Groep:

Terug naar de inhoud