WERKGROEPEN - Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o.

Ga naar de inhoud

WERKGROEPEN


De vereniging telt een aantal werkgroepen. Hieronder uitleg over hun werkzaamheden. Wilt u deelnemen aan een werkgroep of meer informatie ontvangen? Via "contact" kunt u zich aanmelden bij de secretaris.

Foto-archiefgroep


fotograaf


Interviewgroep


Knipselgroep


Stand- en kraamgroep


Textielgroep


Verzamelgroep


Wandel/fietsgroep


Monumenten- historische boerderij- en Dialectgroep


PR-groepFotoarchiefgroep

De fotoarchiefgroep houdt zich bezig met het verzamelen en archiveren van foto's, dia's en films. Bij foto's gaat het om oude en nieuwe foto's van personen, winkels, gebouwen, verenigingen en gebeurtenissen in het dorp Diepenveen en omstreken. De foto's gaan in het archief, dat bestaat uit een groot aantal fotomappen. Ook worden alle foto's ingescand in het digitale archief.

Tevens wordt er medewerking verleend aan de historische avonden, wordt er af en toe een middag op Sparrenheuvel verzorgd. Verder doet de groep mee aan activiteiten als b.v. de historische wandeling in ons dorp voor jeugd of ouderen.

Ook aan de totstandkoming van de interviewboeken, kalender en andere publicaties van de Historische Vereniging heeft de fotoarchiefgroep meegewerkt.

In november 2008 heeft de fotoarchiefgroep een prachtig fotoboek samengesteld getiteld 'Diepenveen Toen en Nu'. Het bevat 75 oude en 80 nieuwe foto’s, zoveel mogelijk vanaf dezelfde locaties gemaakt in allerlei Diepenveense straten

November 2018 is er een "Diepenveen Toen en Nu 2" uitgebracht. Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de vereniging. Dit boek bevat wederom een collectie prachtige foto's van toen en nu.

In Kulturhus Hof van Salland:

              

Bijna elke dinsdagmiddag van 14:30-16:00 uur zijn de leden van de fotoarchiefgroep in Kulturhus Hof van Salland aan het werk. (Uitgezonderd de vakantieperiode juli en augustus). Foto's worden in de juiste mappen opgeborgen of gescand en, met zoveel mogelijk informatie erbij, in de computer opgeslagen. Leden die op zoek zijn naar bepaalde foto's, kunnen dan bij de werkgroep terecht. Ook het inleveren of, indien men de foto niet af wil staan, het laten scannen van foto's is dan mogelijk.


[terug naar overzicht]

Veldwerk fotografie en video:

Fotograaf Harry Mulder maakt voor de vereniging portretten van oude Diepenveners, van belangrijke gebeurtenissen en van gebouwen die mogelijk verdwijnen. Voorts verzorgt hij de registratie van gebeurtenissen in Diepenveen op video. Ook worden er oude films verzameld, die worden vertoond op onze historische avonden. In de periode 2006 - 2008 heeft Harry Mulder samen met de Interviewgroep de film 'Fietsen door de tijd met Gerrit en Pier' tot stand gebracht. Zie hoofdstuk Interviewgroep voor meer informatie hierover.

Interviewgroep

De interviewgroep van de historische vereniging bestaat momenteel uit 7 personen. Het doel van de werkgroep is om ook het hedendaagse gesproken woord vast te leggen. Oude Diepenveners blijken vaak hele leuke en leerzame verhalen van vroeger te kunnen vertellen. Hun kinderen hebben die waarschijnlijk al talloze malen gehoord maar vele anderen nog nooit. Om de verhalen voor het nageslacht vast te leggen worden deze Diepenveners thuis bezocht door de werkgroepleden. Door middel van bandrecorder of pen en papier worden alle interviews goed vastgelegd en later met foto's in boekvorm voor een groot publiek geschikt gemaakt. Zo verschenen er al twee succesvolle interviewboeken: "Oude Diepenveners doen een boekje open" en "Oude Diepenveners doen opnieuw een boekje open".

In 2007 heeft de werkgroep gewerkt aan het boek 'Zo zolt he'k 't nog nooit egèten' met verhalen en historische informatie over het slagersvak in en rond het dorp Diepenveen, met daarin ook diverse oude Diepenveense recepten en grappige spreekwoorden.

De Interviewgroep heeft samen met Harry Mulder de film “Fietsen door de tijd met Gerrit en Pier” tot stand gebracht over de geschiedenis van het dorp en omgeving aan de hand van vertellingen van Gerrit Hemeltjen en andere Diepenveners. Deel 1 is tijdens de lustrumdag in november 2008 vertoond, en deel 2 tijdens de Jaarvergadering in april 2009.

De groep is in 2009 bezig geweest de historie van de kokosfabriek van Hubers te ontrafelen, en daarover is een boekje samengesteld dat in november 2010 is uitgebracht.

Daarna een boek over bakkers en molenaars, en dat tijdens de Historische Avond in november 2011 is gepresenteerd.

Nieuwe werkgroepleden zijn altijd welkom. Info bij Wilbert Derksen: tel 591468.

[terug naar overzicht]


Textielgroep

De textielgroep houdt zich bezig met het verzamelen van antiek, textiel, merklappen, bijzondere kleding en klederdracht uit Diepenveen e.o. Veel oude knipmutsen, merklappen uit Diepenveen, en in 2006 heeft de groep diverse "pronkrollen" in haar bezit gekregen. Een pronkrol is een handwerktechnieklap waarmee men op meisjeskostscholen en naaischolen de vaardigheden toonde. Op 30 april en 1 mei 2008 is in de lege winkel van de voormalige firma Riemersma een expositie gehouden van de prachtige collectie van onze Textielgroep. Bewoners die oud textiel uit Diepenveen bezitten, kunnen bij de werkgroep terecht.

[terug naar overzicht]


PR-groep

Alles wat naar buiten gaat, passeert de PR groep. Deze groep heeft de redactie van alle publicaties. Inmiddels zijn er inmiddels vele verschenen: interviewboeken, een boekje over de kloosterboerderijen van Diepenveen, Het Zusterboek over het leven in het voormalige klooster van Diepenveen, en het fotoboek Diepenveen Toen en Nu, samengesteld door de fotoarchiefgroep. Ook diverse boeken over ambachten in en rondom Diepenveen, zoals over de slagers in Zo zolt he'k 't nog nooit egèten, over de Diepenveensche Tabak Centrale, over de kokosfabriek van Hubers in Deventer en Diepenveen, en ten slotte over de bakkers in het in november 2011 verschenen boek ’t Kump veur de bakker. Een overzicht vindt men op de pagina publicaties.
De PR groep stelt twee maal per jaar de Nieuwsbrief samen, en zorgt voor de distributie ervan. Verder verzorgt de groep de persberichten en affiches.

Website:

De website wordt verzorgd door J Harmelink en de PR-groep. De website is op 6 april 2006 in de lucht gegaan.

Stand- en kraamgroep

De werkgroep ‘stand en kraam' regelt de organisatie en aankleding van de kraam op de Braderie tijdens de Koningsdag, bij de Verenigingendag en bij onze eigen historische bijeenkomsten en vergaderingen.

[terug naar overzicht]


Knipselgroep

De leden van de knipselgroep knippen sinds 1 januari 1999 artikelen over Diepenveen uit het Deventer Dagblad en uit de huis-aan-huisbladen. Daarna worden deze gerubriceerd en op bladen met A-3 formaat geplakt. De boeken worden in zesvoud gekopieerd en ingebonden. Te bezichtingen in de bibliotheek. Knipselboek 2017 is gereed en zal op de ALV van 2019(april) ter inzage liggen

Men is nu bezig met het plakken van de artikelen afkomstig uit de kranten van 2018 en met het knippen van artikelen uit de kranten van 2019.

[terug naar overzicht]


Verzamelgroep

De verzamelgroep is de kleinste werkgroep van de vereniging. Heden ten dage maar 1 persoon, Jan van Ginkel. Jan regelt de inname van oude artikelen, aangeboden door mensen, en zorgt ervoor dat ze op de juiste plaats terecht komen. Mensen die oude artikelen beschikbaar willen stellen kunnen Jan van Ginkel bellen (tel. 0570-591555) of mailen.

[Terug naar overzicht]


Wandel/fietsgroep

De wandel/fietsgroep regelt de jaarlijkse historische wandeling van de kinderen uit groep 6(7) van de basisscholen in Diepenveen.
Daarnaast zijn er de volgende tochten:


Wandeltocht langs de kloosterboerderijen (1,5 uur):


Afkomstig uit ons boekje "Bezit van het Vrouwenklooster Diepenveen. Oude erven op het platteland".


Fietstocht langs de kloosterboerderijen (15 km):


Afkomstig uit hetzelfde boekje "Bezit van het Vrouwenklooster Diepenveen".


'Fietsen door de tijd' rond Diepenveen (25 km):


In 2006 heeft de groep meegewerkt aan de jaarlijkse fietstocht van de Oranjevereniging die op 17 september gereden is.


[Terug naar overzicht]


Monumenten- en historische boerderijengroep en Dialectgroep

Deze groepen wordt op dit moment niet bezet, maar kunnen door enthousiaste leden nieuw leven worden ingeblazen.


Genealogie werkgroep

Is in oprichting.


Terug naar overzicht

terug naar welkom


© Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving
aangepast: 10-04-2024
© Hist. Ver. Dorp Diepenveen e.o.
aangepast: 20-2-2024
Terug naar de inhoud