Ruilmiddag - Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o.

Ga naar de inhoud
RUILMIDDAG GROOT SUCCES

Woensdagmiddag was het een drukte van belang in het Kulturhus. Veel dorpsgenoten, maar ook mensen van buiten Diepenveen waren naar de ruilbeurs van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving gekomen om hun plakplaatjes met historische afbeeldingen te kunnen ruilen. Mensen die nog plaatjes over hadden kwamen deze spontaan brengen waarmee ze anderen, die hun serie nog niet compleet hadden een groot plezier deden.  
Twee maanden geleden, op 2 oktober werd het eerste plakboek "Diepenveen groen dorp tussen bos, stad en IJssel" overhandigd aan Rob Middeldorp waarmee de spaaractie bij de dorpssuper Albert Heijn een aanvang nam.
 
In korte tijd waren alle boeken vergeven, zo'n beetje heel Diepenveen was de mooie plaatjes aan het verzamelen.

Dat de plaatjes zeer gewild waren bleek andermaal tijdens de ruilbeurs, het krioelde van de enthousiaste mensen. Het saamhorigheidsgevoel was zeer groot, iedereen hielp elkaar met het zoeken van de ontbrekende nummers. Een enkeling had het boek meegenomen om ter plaatse de pagina's vol te plakken. Met een voldaan gevoel ging deze persoon weer huiswaarts.

Zowel jongeren als ouderen hebben aan deze plaatjesactie een groot plezier gehad, voor ouderen veelal een feest der herkenning en voor de jongeren en nieuwe inwoners van ons dorp een mooie gelegenheid om kennis te nemen van de rijke historie van ons dorp Diepenveen.  

Mensen die op de ruilmiddag niet aanwezig konden zijn worden in de gelegenheid gesteld om op de komende dinsdagmiddagen hun overgebleven plaatjes in te leveren en het boek nog aan te vullen.
De Fotoarchiefgroep is dan aanwezig in het Kulturhus vanaf 14:30 uur.

Harry Mulder
Foto's: Harry Mulder

© Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving
aangepast: 10-04-2024
© Hist. Ver. Dorp Diepenveen e.o.
aangepast: 20-2-2024
Terug naar de inhoud