VERENIGING - Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o.

Ga naar de inhoud

OVER DE VERENIGING

Op 3 november 1998 besloot een aantal inwoners van het dorp Diepenveen – onderdeel van de toenmalige gemeente Diepenveen – dat het hoog tijd werd om voor hun gemeenschap een eigen historische werkplaats in te richten. Want door de op handen zijnde samenvoeging van hun gemeente met Deventer zou de lange eigen boeiende geschiedenis van hun dorp wel eens in vergetelheid kunnen raken.

Het werkterrein van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving beslaat het grondgebied van de vroegere marken Tjoene en Rande. Tot het begin van de vijftiende eeuw bleef dit natte stukje Salland aan de boorden van de IJssel goeddeels woest en leeg. Het jaar veertienhonderd werd het eigenlijke stichtingsjaar van het dorp Diepenveen. In dat jaar trok trok vanuit het naburige Deventer een groepje vrouwen, geïnspireerd door de religieuze hervormingsbeweging van Geert Grote, dit drassige gebied binnen. Op een rivierduin maakten ze kwartier voor de spirituele gemeenschap die al snel in een groot deel van Europa school zou maken als het Vrouwenklooster van Diepenveen. In 1578 werd het omvangrijke gebouwencomplex met de grond gelijk gemaakt door de Staatse troepen. Alleen de kloosterkerk bleef gespaard. Tot op de dag van vandaag fungeert dit restant van een roemrijk verleden als dorpskerk.

Van meet af aan stond voor de initiatiefnemers vast, dat deze werkplaats voor de historie geen stichting maar een vereniging moest worden: een actieve samenscholing van mensen die zich echt betrokken voelen bij hun dorp en zijn geschiedenis. De snelle groei, de brede belangstelling voor de activiteiten die de vereniging ontplooit en het grote aantal actieve leden wijzen uit dat dit een juiste keuze is geweest.


terug naar welkom

Terug naar de inhoud